Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Czech point

Czech POINT

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Rudolf Turšner


Dne 27.10.2018 byla u příležitosti oslav 100 let vzniku samostatného Československého státu odhalena pamětní deska panu Rudolfu Turšnerovi (1913 - 1989).

Pamětní deska

Pamění deska

O životě Rudolfa Turšnera vyšel v roce 2016 článek v časopise Český chmel, který si můžete přečíst v odkaze pod článkem. 

 

Rudolf Turšner                                                                                               

 


8. 11. 2018

Setkání s projektantem splaškové kanalizace a ČOV v Kounově


Důležitá zpráva!

V sobotu 9.6.2018 od 18 hodin se v sokolovně koná setkání s projektantem splaškové kanalizace a čističky odpadních vod v Kounově, který bude informovat občany o připojení jednotlivých nemovitostí na hlavní řád kanalizace. V zájmu informovanosti prosíme majitele nemovitostí o účast.


31. 5. 2018

Otevření Pošty Partner v Kounově


Od 28.05.2018 bude zrušena pobočka České pošty v Kounově. Nově bude 4.6.2018 otevřena Pošta Partner v budově OÚ v Kounově se stejným rozsahem služeb.


28. 5. 2018

Poutní mše


Poutní mše v kapli sv. Vojtěcha se koná v neděli 22.4.2018 od 15 hod.


17. 4. 2018

Porucha veřejného osvětlení


Obec Kounov informuje občany, že z důvodů poruchy nepůjde veřejné osvětlení v části obce tzv. Rafanda a osvětlení podle komunikace od pohostinství U Tří lip směrem na Domoušice. Porucha je nahlášená a v nejbližším možném termínu bude odstraněna.


1. 4. 2018

Výlukový jízdní řád autobusové linky 741 Žatec-Kounov-Pnětluky


9. 3. 2018

Kounov v novinách z roku 1937


Obec Kounov získala kopii Žateckého deníku z 25 červana 1937, kde se mimo jiné píše i o otevření naší sokolovny. Pozorný čtenář zde nalezne i reklamu jednoho z Kounovských živnostníků. Žatecký deník a spoustu fotografií z historie Kounova  poskytl obci pan Roland Amler.

 

Žatecký deník z 25.6.1937 pdf.

 

 


3. 2. 2018

Kounovské kamenné řady v televizi.


22. 1. 2018

Odpovědi na nejčastější dotazy o nové Obecně závazné vyhlášce č.1/2017 o poplatku za komunální odpad.


Od ledna 2018 platí v naší obci nová Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

Aby se předešlo případným dezinformacím, odpovíme zde na nejčastější otázky občanů.

1.)   Hlavní změnou proti předchozí vyhlášce je, že od roku 2018 se poplatek nebude vybírat za počet osob nahlášených trvalým pobytem v nemovitosti/bytě, ale jen za nemovitost/byt, kde vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je majitel nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Počet osob nahlášených v nemovitosti/bytě nehraje již roli, vybraná frekvence svozu, se vybírá podle potřeby poplatníka.           Výjimku tvoří nabídka měsíčního vývozu (1x za měsíc), tento vývoz bude umožněn jen nemovitosti/bytu s max. dvěma osobami, kde způsob vytápění je el.proudem (elektrický kotel, přímotopy, akumulační kamna) nebo tepelným čerpadlem.

2.) Platba za pronájem popelnice - bude požadována svozovou firmou, při žádosti o novou popelnici od společnosti zajišťující svoz komunálního odpadu ( Marius Pedersen). V případě, že poplatník popelnici již má, nebo si ji pořídí na vlastní náklady, nebude tento pronájem účtován.                                                          V případě poškození popelnice způsobenou vývozem, se musí nahlásit toto poškození okamžitě, aby se dalo prokázat poškození svozovou firmou.

3) Sleva pro důchodce - tuto slevu stanoví směrnice č.1/2017 o Pravidlech poskytování finančního příspěvku obce na úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu. V této směrnici je stanoveno, že o slevu "mohou požádat pouze samostatně žijící fyzické osoby - poplatník poplatku za svoz komunálního odpadu s trvalým pobytem v obci Kounov, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu a který je jeho jediným příjmem. Tato sleva není nároková, a v případě zájmu se žádá na Obecním úřadu.

4) Kombinovaný vývoz = vývoz který byl doposud aplikován v obci , tj. v zimním období vývoz každý týden, v letním období vývoz 1x za dva týdny.

5)Velikost popelnice a frekvenci vývozů si stanoví každý poplatník sám (výjimka tvoří vývoz 1x za měsíc viz. bod.1).

6) Vybraný způsob vývozu musí poplatník nahlásit nejpozději do 15.1.2018 (formulář a ceník je součástí vyhlášky), úhrada poplatku musí být provedena v plné výši (platba na splátky nebude akceptována) nejpozději do 28.2. aktuálního kalendářního roku. V případě, že tento poplatek nebude uhrazen do stanoveného termínu, musí si poplatník zajistit sám svozovou firmu. Tato smlouva bude obcí následně požadována k předložení. 

7.) Ceny - Ceny za danný vývoz jsou stanoveny svozovou firmou Marius Pedersen, obcí byly zaokrouhleny v řádech korun. 

Nová vyhláška O poplatku, ceník a prohlášení poplatníka  : e_download.php?file=data/messages/obsah181_1.pdf&original=Obecn%C4%9B%20z%C3%A1vazn%C3%A1%20vyhl%C3%A1%C5%A1ka%20%C4%8D.012017.pdf

Směrnice o poskytování finančního příspěvku : e_download.php?file=data/messages/obsah181_2.pdf&original=Sm%C4%9Brnice%20%C4%8D.1-2017.pdf

 


6. 1. 2018

Rosvícení stromku


Vánoční strom před Obecním úřadem

10.12 proběhlo rosvícení stromku před budovou Obecního úřadu. Zde zaspívaly a zarecitovaly vánoční písně a básně děti ze Základní a Mateřské školy.

Děti

Počasí letos nepřálo


13. 12. 2017

Stránka