Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Kounov
Kounov

Dotace

Opravy obecního majetku za pomocí dotací

SZIFEUProgram rozvoje venkova

Program rozvoje venkova

Opatření: Obnova a rozvoj vesnic
Podopatření : III.2.1.2.Občanské vybavení a služby
Projekt: Multifunkční objekt kulturního centra
a požární zbrojnice, dětská hřiště a mobiliář v obci Kounov

Celkové náklady projektu 4.647.800,- Kč jsou rozděleny do dvou etap

Rok 2009

  • Přístavba a celková rekonstrukce hasičské zbrojnice
  • Odvodnění budovy kulturního centra
  • Vybudování dětského hřiště
  • Vytvoření veřejného internetového místa

Rok 2010

  • Oprava omítky budovy kulturního centra
  • Oprava střechy budovy kulturního centra
  • Vydláždění dvora a vybudování přístupové komunikace
  • Přístřešek pro rybáře

Projekt je zaměřen na zlepšení občanské vybavenosti v obci. Řeší nevyhovující, téměř havarijní stav požární zbrojnice, dvora i příjezdové komunikace k objektu požární zbrojnice. Přístavbou bude vyřešen nedostatečný prostor pro uskladnění hasičské techniky i pro další aktivity hasičů. Hasičská zbrojnice se nachází v areálu objektu čp. 49, v němž je mimo jiné umístěno též muzeum Kounovských kamenných řad a společenský sál, který je využíván ke kulturním i společenským akcím. Celá tato budova je ve velice špatném stavu a trpí vzlínající vlhkostí. Tento problém by mělo vyřešit odvodnění drenážemi a izolace zdiva folií. Následně budou vybudovány chodníky, opraveny budou omítky a celá budova dostane novou střechu.
Do muzea bude umístěno samostatné uživatelské internetové místo pro veřejnost, přístupné v otevírací době muzea, což je denně kromě pondělí.
Projekt dále řeší chybějící dětské hřiště s prolézačkami, které bude umístěno v areálu sokolovny. Pro volnočasové aktivity i zlepšení vzhledu obce, bude k rybníku na návsi umístěn nový přístřešek pro rybáře.

Fotografie z projektu dotovaného z PRV (po kliknutí se fotografie zvětší):

Dětské hřištěDětské hřištěPožární zbrojnice

Středočeský kraj

Program FROM (Fond rozvoje měst a obcí) 2009
Středočeský kraj – regionální rozvoj

Projekt: Oprava mateřské školky v obci Kounov

Celkové náklady projektu 2.273.106,- Kč, výše poskytnuté dotace
z fondu Středočeského kraje činí 95 % celkových nákladů.

Hlavním cílem projektu je uvést budovu mateřské školy a její okolí do souladu s požadavky na současnou hygienu a bezpečnost dětí. V současné době školku navštěvuje 25 dětí, čímž je naplněna stanovená kapacita. Celkem sedm dětí dochází v posledním roce před předpokládaným zahájením povinné školní docházky, žádné z nich nemá její odklad. V posledních dvou letech zaznamenala školka nárůst poptávky po umístění

Budova školky byla postavena v roce 1980. Od té doby neprošla žádnou opravou a nebyla ji bohužel věnována ani péče z hlediska údržby. Okna a dveře netěsní, uniká jimi velké množství tepla, v zimním období během větších mrazů se prostory těžko vytápí. Interiéry prostorově nevyhovují zvyšujícímu se počtu žáků, ani současným potřebám na prostor, oddělení ložnice a herny, počtu záchodů a umyvadel apod. Současný stav budovy neumožňuje uspokojit rostoucí zájem o umístění dětí.
Venkovní terasy, které mají sloužit ke hrám se rozpadají a jejich povrch je narušený, nemohou být proto ke svému účelu využívány.
Přístupová komunikace k mateřské škole je v nevyhovujícím stavu. Je zpevněná pouze hrubým štěrkem, při pádu dítěte na plochu dochází k nepříjemným a bolestivým zraněním. Stav komunikace zvyšuje prašnost a hlučnost a tím negativně ovlivňuje životní prostředí. Velmi obtížně se komunikace udržuje v zimním období.

Stávající okna a vnější dveře jsou v současné době v nevyhovujícím stavu, proto bude provedena jejich úplná výměna a budou nahrazeny okny a dveřmi plastovými ve stejné skladbě. Výměnou oken a dveří se zamezí současnému úniku tepla, čímž dojde k úspoře energie na vytápění a zároveň ke zlepšení čistoty ovzduší vzhledem k tomu, že školka je vytápěna pevnými palivy, především uhlím. Úpravou vnitřních prostor dojde ke zvětšení prostor a oddělení herny a ložnice, čímž se zkvalitní výuka, zpříjemní pobyt dětí a zjednoduší práce pedagogických pracovnic. Opravy venkovních prostor vyloučí možnosti vzniku úrazů u dětí.

Fotografie z opravy mateřské školky (po kliknutí se fotografie zvětší):

Oprava mateřské školkyOprava mateřské školky

Fond obnovy památek Středočeského kraje na rok 2009

Projekt: Oprava nemovité kulturní památky kaple sv.Vojtěcha

Celkové náklady projektu 200 tisíc Kč, výše poskytnuté dotace 165 tisíc Kč

Kaple sv.Vojtěcha nad obcí si zaslouží opravu nejen proto, že je zapsána na seznamu kulturních památek. Je to jedna z historických dominant obce, k níž se váží historické legendy. Kaple chátrá bez pomoci již více jak půl století. Pokusy o její záchranu vždy ztroskotaly na nedostatku peněz. Rozpočet na celkovou rekonstrukci činí několik miliónů korun. Jen obnova střechy by potřebovala téměř milión korun. Kaple je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Rakovník, od které obec obdržela plnou moc k přijetí dotace i k započetí opravy.
 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Czech point

Svátek

Svátek má Valdemar

Zítra má svátek Vilém